Formulieren

Hierbij enkele formulieren die met enige regelmaat gebruikt worden op school.

Klik hier voor het inschrijfformulier (digitaal in te vullen)

Verlofaanvragen mogen via het ouderportaal van Basis Online worden ingediend.
Klik hier voor een formulier om lid te worden van onze schoolverenging TriVia.
We stellen het op prijs als zoveel mogelijk ouders lid zijn van onze vereniging. Want wat is nu een vereniging zonder leden?