Naschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) uit Leerdam, Asperen en Zederik heeft met elke school in haar werkgebied een contract afgesloten voor buitenschoolse opvang (BSO).

De BSO biedt professionele begeleiding met een gestructureerd programma, waarin dagelijks activiteiten worden aangeboden. Tevens is er ruimte voor ontspanning en vrij spel. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door inzet van de Kanjermethode.

Tijdens schoolvakanties is de BSO de hele dag geopend. Ook op studiedagen/-dagdelen van school kan uw kind de hele dag of een dagdeel bij de BSO terecht. Tevens kunnen ouders die geen contract hebben met SKCN gebruikmaken van opvang tijdens studiedagen van school, of kunnen incidenteel een dag(-deel) afnemen.

Bij voldoende interesse biedt SKCN ook voorschoolse opvang aan. De gehele buitenschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang. U kunt dan ook kinderopvangtoeslag aanvragen, waardoor de ouderbijdrage aanzienlijk minder wordt.

Voor meer informatie:
www.skcn.nl
0345-639 555