Oudercommissie

Onze school heeft een Oudercommissie, waarin ouders zitten van leerlingen die bij onze school staan ingeschreven. De Oudercommissie assisteert bij diverse activiteiten in de school, zoals feesten en vieringen, spreekavonden en schoolreis.
De OC bestaat uit:

Astrid Spek (voorzitter)
Diana Spek (voorzitter)
Annemieke Six Dijkstra(notulist)
Janneke Godthelp
Christi Groenendijk
Diana Kemkes
Suzanne Versluis
Sandra van Zessen
Greetje van Zessen

Ook is er voor allerhande werk binnen de school hulp nodig van ouders die niet in de Oudercommissie zitten. Deze ouderparticipatie is voor onze school van zeer grote waarde. We denken dan aan hulp bijSchool of Seef (verkeerslessen), ontdekkend leren lessen, festiviteiten, enzovoort.