Oudertevredenheidspeiling

In januari 2015 hebben wij een oudertevredeheidspeiling gehouden. Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers bij circa 1771 metingen onder vergelijkbare scholen in dezelfde referentiecategorie (Referentie) aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep.
Van onze school heeft 82% van de ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld.

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school