School op SEEF

School op Seef
School op Seef is een programma voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers
In november 2011 zijn we op onze school gestart met het programma van School op Seef.