Schoolcommissie

Onze school heeft een Schoolcommissie. De voornaamste taak van de Schoolcommissie is het geven van advies aan de directie van Het Kompas op verschillende gebieden.
De Schoolcommissie heeft o.a. invloed op:
- de identiteit; de schoolcommissie 'waakt' over de identiteit van Het Kompas en het gevoerde beleid
- het personeelsbeleid; een lid van de Schoolcommissie neemt zitting in de sollicitatiecommissie.
Ook op gebied van onderwijs, de organisatie en financieel beleid voorziet de Schoolcommissie van advies.
Nieuwe leden van de Schoolcommissie worden voorgedragen door de (schoolgebonden) leden van de schoolvereniging en vervolgens benoemd door de Schoolcommissie zelf.
De Schoolcommissie bestaat uit:
Ronald Mourik(voorzitter)
Maaike van Leeuwen (vice-voorzitter)
Hendrik Jan Kool
Esther Noorlander
Erik van Zanten