Schooltijden

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werken bij het continurooster met een vijf gelijke dagen model.

De kinderen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.
De kinderen van groep 1/2 zijn de hele vrijdag vrij.

Tien minuten voor de aanvang van de les, gaat er een bel. De kinderen mogen dan naar binnen komen. Om 8.30 uur moeten alle leerlingen in de klas zijn.

De pauze van groep 3 t/m 8 duurt van 10.15-10.30 uur. De middagpauze is van 12.00-12.30uur.