Zorgprofiel

Onze school is een school die veel zorg biedt aan leerlingen met leerproblemen en leerlingen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. Onze school heeft in kaart laten brengen waar de sterke kanten en ontwikkelkanten liggen.