Schoolcommissie

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze groep vormt een brug tussen ouders en school. Tegelijkertijd heeft de schoolcommissie een adviesfunctie richting de schoolleiding en het bestuur.

Kompas (61)

Over de volgende zaken kan vanuit de schoolcommissie gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven:

 • het financieel beleid op schoolniveau.
 • het personeelsbeleid op schoolniveau;
 • het aannemen van leerlingen;
 • de organisatie;
 • het onderwijs;
 • de identiteit van de school;

Jaarlijks wordt er, richting ouders en leerlingen, verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de schoolcommissie.

Leden schoolcommissie

 • Ronald Mourik (voorzitter)
 • Esther Noorlander (notulist)
 • Erik van Zanten
 • Hendrik-Jan Kool
 • Elline Manschot
 • Marriete Uittenbogaard

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.