Dynamische schooldag

We sporen kinderen aan zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken en grenzen te verleggen. Dat doen we tijdens een dynamische schooldag, waarbij we verschillende manieren van leren aanbieden. Kinderen kunnen zich zo beter concentreren en het motiveert ze tot leren. We leren binnen in het klaslokaal en op het leerplein, maar ook buiten op het fijne groene schoolplein en op de buitenlesplaats.

Kompas (7)

Bewegend leren

Op Het Kompas verbinden we leren met bewegen. We vinden bewegen een belangrijk onderdeel van het leren. Het is goed voor de gezondheid, maar het heeft ook een positief effect op de leerprestaties.

Op onze school zetten we bewegend leren op verschillende manieren in:

  • We leren kinderen iets op een bewegende manier. Denk aan hinkelend optellen, taalspelletjes in estafettevorm, of tafels automatiseren tijdens het stuiten van een bal.
  • We wisselen het pure leren af met korte beweegpauzes. Dus even springen, rennen of dansen tussendoor, om de concentratie te verhogen en daarna weer fris aan de slag te gaan.

Ontdekkend leren

Voor wereldoriëntatie werken we met de digitale methode Blink en worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur als één geheel aangeboden. De methode verrast de kinderen en laat ze ontdekken en onderzoeken. De informatie wordt verwerkt in de vorm van een eigen onderzoek. Vanaf groep 5 leren de kinderen om een onderzoeksvraag te bedenken en te formuleren. Daarna proberen zij deze te beantwoorden.Thema’s zijn hierin leidend. Denk aan andere landen, weer en klimaat of gezond eten. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven.

Groen schoolplein

We zijn erg blij met ons nieuwe groene schoolplein. Het groene is meer dan een grote (speel)tuin. De kinderen kunnen er hun fantasie kwijt. Ze kunnen er spelletjes spelen, er is een klimmuur, en er kunnen lessen worden gegeven op de buitenlesplaats. Bijvoorbeeld een biologieles over de beestjes en vogels die we zien. We halen letterlijk de lesomgeving van binnen naar buiten.

De tuin zorgt ook voor mogelijkheden om de natuur te ontdekken, door in de tuin te werken of op onderzoek uit te gaan naar de levende natuur. We hebben een eigen hoveniersklas en leren de kinderen om te gaan met de natuur en daar zorg voor te dragen.

Workshops en gastlessen

Er zijn regelmatig workshops en gastlessen voor techniek, cultuur en verkeer. Daarnaast hebben we een vakleerkracht gymnastiek en besteden we veel aandacht aan bewegen.

Intern en extern verbinding

We zijn actief betrokken bij de leerlingen en hun ouders en vormen met elkaar een hecht team. In de onderlinge relaties draait het om samenwerking. We leren onze leerlingen samen te werken, maar werken als leerkrachten ook met ouders samen in verschillende werkgroepen, zoals ‘het groene schoolplein’ en ‘ontdekkend leren’. Daarnaast werken de leerkrachten in leerteams om ons onderwijs te verbeteren. Buiten onze dorpsschool werken we waar mogelijk samen met kerken, ouderen, bedrijven en sportverenigingen in het dorp Lexmond.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.