Dynamische schooldag

Op Het Kompas verbinden we leren met bewegen. We vinden bewegen een belangrijk onderdeel van het leren.Het is goed voor de gezondheid, maar het heeft ook een positief effect op de leerprestaties. Kinderen kunnen zich beter concentreren en het motiveert ze tot leren. We leren binnen in het klaslokaal en op het leerplein, maar ook buiten op het groene schoolplein en op de buitenlesplaats.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-47

Bewegend leren

Wij, als leerkrachten, blijven onszelf uitdagen om het bewegen zoveel mogelijk te verwerken in ons dagprogramma. Dit doen we door samen beweeglessen te maken en met elkaar te delen.Op onze school zetten we bewegend leren op verschillende manieren in:

Bewegen tussen leren

Op onze school streven we ernaar dat kinderen niet langer dan 30 minuten stilzitten. We wisselen daarom het zittend leren af met leuke ‘energizers’ als dansen, rennen, springen en spel. Een verhoogde hartslag stimuleert de doorbloeding, waardoor de hersenen actiever worden. In de pauze stimuleren we de kinderen om te spelen ente bewegen.

Bewegen tijdens leren

We combineren het leren met bewegen. De beweging staat het denken niet in de weg en er is geen relatie tussen de beweging en het leren (leerdoel). Denk aan variaties van werken aan een statafel, staand of wandelend overleggen, joggend op de plaats sommetjes maken en opdrachtspellen.

Bewegen om te leren

Bij de combinatie tussen bewegen en leren wordt het leren ondersteund of versterkt door het bewegen. Denk aan het automatiseren van tafels op een ritme, letters schrijven op de rug van een ander of volgorde ervaren in een honderdveld op het schoolplein.

Klik hier om een voorbeeld van bewegend leren bij ons op school te zien.

Beter leren bewegen

Onze lessen gymnastiek worden vanaf groep 3 gegeven door een vakleerkracht. Tijdens de gymles worden verschillende vormen van sport en spel aangeboden.De kleuters gymmen onder begeleiding van de groepsleerkracht in het speellokaal.

We zijn volop in beweging op Het Kompas!


Wilt u meer weten over de dynamische schooldag op Het Kompas? Neem dan contact op met onze school.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.