Boeiend onderwijs

Op Het Kompas bereiden we kinderen voor op de toekomst. We besteden veel aandacht aan de basisvakken rekenen en taal. In de zaakvakken combineren we thematisch onderwijs met afwisselende werkvormen. We leren ontdekkend en onderzoekend, waardoor de leerlingen tot nieuwe inzichten komen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Zo inspireren de kinderen en geven we boeiend toekomstgericht onderwijs, binnen én buiten de klas.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-51

Ontdekkend leren

Voor wereldoriëntatie werken we met de digitale methode Blink en worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur als één geheel aangeboden. De methode verrast de kinderen en laat ze ontdekken en onderzoeken. De informatie wordt verwerkt in de vorm van een eigen onderzoek. Vanaf groep 4 leren de kinderen om een onderzoeksvraag te bedenken en te formuleren. Daarna proberen zij deze te beantwoorden. Thema’s zijn hierin leidend. Denk aan andere landen, weer en klimaat of gezond eten. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven.

Groen schoolplein

We zijn erg blij met ons nieuwe groene schoolplein. Het groene plein is meer dan een grote (speel)tuin. De kinderen kunnen er hun fantasie kwijt. Ze kunnen er spelletjes spelen, er is een klimmuur, en er kunnen lessen worden gegeven op de buitenlesplaats. Bijvoorbeeld een biologieles over de beestjes en vogels die we zien. We halen letterlijk de lesomgeving van binnen naar buiten.

De tuin zorgt ook voor mogelijkheden om de natuur te ontdekken, door in de tuin te werken of op onderzoek uit te gaan naar de levende natuur. Het onderhoud doen we zelf waardoor We hebben een eigen hoveniersklas en leren de kinderen leren om te gaan met de natuur en daar zorg voor te dragen.

Kunst en cultuur

In samenwerking met Cultuur & Kwaliteit en het Kunstmenu bieden we een boeiend cultureel aanbod. Kinderen van groep 1 t/m 8 maken kennis met professionele kunsten als theater, dans, literatuur, beeldende kunst, film en muziek. Ook is er aandacht voor media en erfgoed. Iedere groep gaat jaarlijks een of twee keer op excursie, bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum. Naast dit mooie aanbod zijn er regelmatig workshops en gastlessen voor cultuur, techniek en verkeer.

Intern en extern verbinding

We zijn actief betrokken bij de leerlingen en hun ouders en vormen met elkaar een hecht team. In de onderlinge relaties draait het om samenwerking. Ouder en leerkrachten werken samen. De oudercommissie en sportcommissie is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast werken de leerkrachten in leerteams om ons onderwijs te verbeteren. Buiten onze dorpsschool werken we waar mogelijk samen met kerken, ouderen, bedrijven en sportverenigingen in het dorp Lexmond.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.