Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-25

We geven kwalitatief goed onderwijs, waarbij elke leerling zich zo veel mogelijk op het eigen niveau kan ontwikkelen. We prikkelen leerlingen om te leren door te ontdekken en onderzoeken. We stimuleren de leerlingen om op een goede manier met elkaar om te gaan en zich persoonlijk en creatief te ontplooien. Ons motto is dan ook: voor ieder kind de juiste koers!

Kernwaarden

Vernieuwend
Onze leerlingen worden aangespoord zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken en grenzen te verleggen. Dat geldt ook voor het team van leerkrachten. Nieuwe dingen proberen we uit zonder oude overboord te zetten. We zijn zuinig op het goede en borduren daarop voort.

Verbinding
We zijn actief betrokken bij het wel en wee van de leerlingen en hun ouders en we vormen als leerkrachten een hecht team. In de onderlinge relaties draait het om samenwerking. Wij werken niet alleen met elkaar, maar ook met ouders samen. Daarnaast leren we onze leerlingen samen te werken. Buiten onze dorpsschool werken we waar mogelijk samen met kerken, ouderen, bedrijven en sportverenigingen in het dorp Lexmond.

Stabiliteit
We bieden een goed doordacht lesprogramma met een duidelijke structuur. Ritme en regelmaat geven de leerlingen houvast en een vertrouwd gevoel. Stabiliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor een uitdagende en inspirerende leeromgeving, die ieder kind ruimte biedt om zijn eigen koers te varen. Ruimte waarin leerlingen tot hun recht komen en zich persoonlijk en creatief kunnen ontwikkelen.

Kwaliteitsbewust
Kwalitatief goed onderwijs betekent meer dan hoge scores halen. Het betekent dat het lesaanbod maximaal is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Elke leerling moet de basisvaardigheden zo veel mogelijk op zijn eigen niveau kunnen ontwikkelen. Er is ruimte om fouten te maken. Kwaliteit komt ook tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan. Deze uitgangspunten tellen zwaarder dan het behalen van zo hoog mogelijke scores bij toetsen.

Waardevol
We zijn een open school en iedereen is welkom. We omarmen diversiteit. Ieder kind is uniek en waardevol met zijn eigen talenten. We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar leren waarderen en respecteren, ook als ze anders zijn en anders denken.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.