Onderwijs in de onderbouw

In de kleutergroepen leren de kinderen vooral door te spelen, ervaren en bewegen.We vinden het belangrijk dat een kind voldoende tijd krijgt om zich op een speelse manier te ontwikkelen op alle gebieden.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-55

De school werkt bij de kleuters met de methode Kleuterplein, een gestructureerde methode voor taal, rekenen, motoriek, muziek en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s zoals familie, dieren of de seizoenen. Binnen deze thema’s besteden we aandacht aan spelen, creatieve en muzikale vorming, rekenen, spreken en luisteren, lezen, schrijven en motoriek. Dit gebeurt in de kring, maar ook tijdens het spelen met ontwikkelingsmateriaal en in de werklessen.

Volgen van de ontwikkeling

De ontwikkeling van ieder kind volgen we goed. We hanteren hierbij het observatiesysteem ‘Leerlijnen jonge kind’. De leerkrachten zien wat kinderen nodig hebben en stemmen het lesaanbod af op hun behoeften.

Maatjessysteem

Er is ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en leren samen te spelen en elkaar te helpen. We gebruiken hier naast de methode kleuterplein de lessen van de Kanjertraining voor en werken met een maatjessysteem, waarbij iedere leerling uit groep 2 een maatje heeft uit groep 0/1 en de leerlingen van groep 7 en 8 een maatje hebben in groep 1 en 2.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels aangeboden. Met liedjes, rijmpjes en spelletjes wordt op een speelse manier de eerste basis gelegd. Belangrijk voor later!

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.