Schooltijden

Het Kompas heeft een continurooster, met vijf gelijke dagen. De kinderen gaan de hele week van 8.30 tot 14.15 uur naar school. De kinderen uit groep 0, 1 en 2 zijn op vrijdag vrij.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-72 (1)

De pauze is van 10.15 tot 10.30 uur. Tussen 12.00 en 12.30 uur is het middagpauze. De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas en spelen daarna buiten.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.