Veilige, betrokken omgeving

We stimuleren de leerlingen om op een goede manier met elkaar om te gaan en zich op alle vlakken goed te ontplooien. Als Kanjerschool werken we aan het vergroten van sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen. Hierdoor leren kinderen respectvol met zichzelf en met elkaar om te gaan.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-41

Kanjertraining

We zetten Kanjerlessen in om de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en leren hun dat het goed is om elkaar te helpen. Daarbij hoeven ze niet bang te zijn om voor hun mening uit te komen. Met de Kanjertraining op school streven we ernaar de sfeer in de groep goed te houden of zo nodig te verbeteren. In een groep waarin je elkaar goed kent en het veilig is, zal storend gedrag een stuk minder voorkomen. We doen het samen; onze school is een veilige plek voor iedereen.

Uitgangspunten
De uitgangspunten van de Kanjermethode zijn de vijf Kanjerregels:

  1. Niemand doet zielig, we doen mee.
  2. Niemand lacht uit, we hebben plezier.
  3. Niemand speelt de baas, we werken samen.
  4. We helpen elkaar.
  5. We vertrouwen elkaar.

Deze uitgangspunten zijn goed zichtbaar in de vorm van posters in de klas, op het leerplein en in de hal.

Maatjessysteem

We werken op Het Kompas ook met een maatjessysteem, waarbij iedere leerling uit groep 2 een maatje heeft uit groep 0/1 en de leerlingen van groep 8 een maatje hebben in groep 1 en 2. De oudere leerlingen lezen de kleuters voor, helpen bij creatieve activiteiten of begeleiden de kleuters bij een uitstapje. Zo helpen de leerlingen elkaar. Bovendien draagt dit bij aan de sociale betrokkenheid op school.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.