Samen met ouders

Op Het Kompas zien wij ouders als partners van de school. De lijntjes zijn kort en informeel. We hebben op onze school een hoge ouderbetrokkenheid. Samen zorgen we voor goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van de kinderen.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-76

We hechten er veel waarde aan om aan te sluiten bij de leefwereld van het kind, de ouders en de omgeving van de school. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van het leerproces van hun kind. De samenwerking en communicatie met ouders zijn voor ons belangrijk. We organiseren koffieochtenden en spreekavonden, en we hebben telefonisch contact en via het ouderportaal.

Parro

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal Parro ontvang je berichten en de wekelijkse weekagenda van de klas en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar is er een inloopmoment. De kinderen laten dan aan hun ouders de klas, leerboeken en methodes zien. Drie keer per jaar word je uitgenodigd voor een oudergesprek samen met je kind. Tijdens deze gesprekken kunnen ouders en kind informatie delen met de leerkracht over wat het kind lastig of juist fijn vindt. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van je kind. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.