Een goede plek voor je kind

Het Kompas is een hechte dorpsschool in Lexmond. De school bestaat al ruim 100 jaar en is een begrip in de omgeving. Wij heten je van harte welkom en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-33

Het Kompas is een open protestants-christelijke basisschool met ongeveer 180 leerlingen. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

Ouders typeren de school als warm en betrokken – met goed onderwijs – en zien kinderen met plezier naar school gaan. Ze waarderen het laagdrempelige contact en de wijze waarop ze betrokken worden bij de vormgeving van het onderwijs.

Dynamische schooldag

Onze leerlingen worden aangespoord zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken en grenzen te verleggen. Dat doen we tijdens een dynamische schooldag, waarbij we verschillende manieren van leren aanbieden, zoals ontdekken, onderzoeken en bewegen. Kinderen kunnen zich daardoor beter concentreren en het motiveert de kinderen tot leren. We leren in de groep en op het centrale leerplein, maar ook buiten op het fijne groene schoolplein en op de buitenlesplaats.

Onderwijs op maat

Op Het Kompas hebben we oog voor ieder kind. We willen dat elk kind op zijn niveau uitgedaagd wordt. Elke leerling moet de basisvaardigheden zo veel mogelijk op zijn eigen niveau kunnen ontwikkelen. Er is ruimte om extra uitdagingen aan te gaan, maar ook om fouten te maken. Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar.

Het motto van de school is dan ook: voor ieder kind de juiste koers!

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.