Voor het eerst naar school

Om de start op de basisschool rustig te laten verlopen, laten we kinderen wennen aan de nieuwe school, juf of meester en de kinderen.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-60

Voorbereiding

Na de zomervakantie word je uitgenodigd voor de informatieavond, ook als je kind bijvoorbeeld pas in februari vier jaar wordt. Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van je kind, nemen we contact op om wenmomenten af te spreken. Jullie krijgen ook een fotoboek te leen. Hierin staan diverse foto’s van activiteiten van de kleuterklas, zodat je kind een beeld krijgt van een dag op school. In de map zit ook een intakeformulier, waarop je allerlei informatie over jouw kind met ons kunt delen. Als je kind start op school, bespreken we dit formulier.

Wenmomenten

Als je kind bijna vier jaar wordt, mag je zoon of dochter vijf dagdelen komen wennen op onze school. Een aantal weken na de start op school komen we op huisbezoek om samen te bespreken hoe de eerste periode is gegaan.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.