Onze identiteit

Het Kompas is een protestants-christelijke basisschool. We zijn een open school en iedereen die onze identiteit respecteert is welkom. We omarmen diversiteit.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-80

We werken vanuit de christelijke identiteit, met de Bijbel als onze basis. We vinden het belangrijk dat we goed omgaan met elkaar. Dit uit zich in de sfeer, zowel in als buiten de school.

In de praktijk

We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met ze over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is, en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We koppelen het aan de actualiteit en de wereld om ons heen. We zingen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Op bid- en dankdag gaan we naar de kerk.

Onze naam

De naam van de school geeft symbolisch aan waar het om gaat: op Het Kompas kun je verwachten dat je een levensrichting gewezen wordt waarop je je doelen kunt afstemmen en een betrouwbare koers kunt varen.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.