Uitdaging op niveau

Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar. Op Het Kompas hebben we oog voor ieder kind en kan je zoon of dochter zich ontwikkelen op zijn eigen niveau. We bieden een goed doordacht programma met een duidelijke structuur.

StudioHeartbeat_Kompas_Lexmond-49

Goed onderwijs

Kinderen komen naar school om te leren. Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. We zorgen voor een stevige basis richting groep 3 en voor een goede doorlopende leerlijn tot en met groep 8. Dat vraagt om goede leraren, die dag in, dag uit met passie onderwijs geven en zichzelf continu blijven ontwikkelen. We zijn er trots op dat we dit terugzien in de resultaten.

Aanbod op niveau

We bieden de lesstof aan op verschillende niveaus, zowel bij de instructie als bij het aanbod. Kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding. Kinderen die de lesstof beheersen, mogen zelfstandig verder en bieden we extra uitdaging. Als kinderen behoefte hebben aan nog meer uitdaging, dan kunnen ze terecht in de Dolfijngroep.

Eigentijds onderwijs

Wij werken met de nieuwste lesmethodes, technieken en vakken die de maatschappij van morgen vraagt. Door digitale methodes zoals Snappet kunnen we nog beter aansluiten bij het niveau van het kind. Zo zien de kinderen meteen of hun gegeven antwoord goed of fout is en krijgen ze de kans zich te verbeteren. De leerkracht zit dicht op het leerproces van kinderen en kan direct hulp bieden als dat nodig is.

Missie en visie

Het Kompas is een christelijke school. In het geven van onderwijs, onze onderlinge omgang en in ons beleid laten we ons inspireren door de Bijbel.

Het team

Het Kompas heeft een betrokken, ervaren en enthousiast team. We zijn innovatief en staan open voor vernieuwing, maar we zijn ook zuinig ophet goede en ontwikkelen daarop voort.